Rajanya Hari Adalah Hari Jum'at - Mencintai Dengan Sederhana

Post Top Ad

Responsive Ads Here

18 Apr 2013

Rajanya Hari Adalah Hari Jum'at


Selamat datang dengan hari yang bertambah-tambah syukur atas keni'matan,
Hari yang baru,
yang menulis dan yang syahid.

Hari kita ini adalah Hari raya.
Hari kita ini adalah Rajanya Hari
Yakni Hari Jum'at

Tuliskanlah bagi kami pada hari ini
Apa yang kami ucapkan!
Dengan nama Allah,
Yang Terpuji,
Yang Mulia,
Yang Tinggi,
Yang Pengasih,
Yang berbuat pada makhluk-Nya apa yang dikehendak-Nya.
Adalah aku beriman dengan Allah,
Membenarkan dengan menjumpai-Nya,
Mengakui dengan keterangan-Nya,
Meminta ampun dari dosaku,
Tunduk kepada ketuhanan Allah.
Menantang selain Allah tentang tuhan-tuhan itu,
Memerlukan kepada Allah,
Menyerah diri kepada Allah dan kembali kepada Allah.

Aku mengaku akan Allah,
Mengaku akan melaikat-malaikat_Nya,
Nabi-nabi-Nya
Rasul-rasul-Nya,
Pembawa-pembawa 'Arasy-Nya,
Siapa yang menjadikannya dan siapa Khaliqnya, ialah Allah,
Yang tiada disembah selain Dia,
Yang Maha Esa,
Tiada sekutu bagi-Nya.

Dan bahwa Muhammad hamba-Nya dan Rasul-Nya
diberi rahmat dan sejahtera kiranya oleh Allah kepadanya.
Bahwa surga itu benar,
Neraka itu benar,
Kolam (Haudh Nabi saw) itu benar,
Syafa'at itu benar
Munkar dan nankir itu benar,
Janji-Mu dengan nikmat kepada yang berbuat tha'at itu benar
Dan janji-Mu dengan siksa kepada yang berbuat dosa itu benar,
Bertemu dengan Engkau itu benar,
Hari kiamat itu akan datang,
Tak ragu pada-Nya.

Bahwa Allah membangkitkan orang didalam kubur.
Atas itulah aku hidup,
atasnya aku mati
Dan atasnya aku dibangkitkan.

Wahai Allah Tuhanku! Engkau Tuhanku,
Tiada yang disembah selain Engkau.
Engkau jadikan aku dan aku hamba-Mu.
Aku adalah menurut janji-Mu dan perjanjian-Mu, menurut kesanggupanku!
Aku berlindung dengan Engkau,

Wahai Allah Tuhanku,
Dari kejahatan sesuatu yang aku perbuat dan dari kejahatan tiap-tiap yang mempunyai kejahatan!
Wahai Allah Tuhanku!
Sungguh aku telah menganiaya diriku sendiri,
Maka ampunilah segala dosaku!
Sesungguhnya tiada yang mengampunkan dosa, selain Engkau!
Tunjukilah aku kepada budi pekerti yang sebaik-baiknya.'
Karena tiada yang menunjukkan kepada budi pekerti yang sebaik-baiknya itu selain Engkau!
Singkirkanlah daripadaku budi pekerti yang jahat,
Karena tiada yang menyingkirkan daripadaku budi pekerti yang jahat itu, selain Engkau jua!
Aku sambut panggilan-Mu dan kebahagiaan daripada-Mu.
Dan kebajikan seluruhnya adalah ditangan-Mu!
Aku adalah untuk-Mu dan kepada-Mu.
Aku memohon keampunan dan aku bertobat kepada Engkau!

Aku beriman, Wahai Allah Tuhanku,
Dengan apa yang Engkau utuskan dari Rasul!
Aku beriman, Wahai Allah Tuhanku,
Dengan apa yang Engkau turunkan dari Kitab.
Dan rahmat Allah kepada Muhammad
Dan kepada kaum keluarganya
Dan kesejahteraan yang banyak penutup perkataanku dan kuncinya.
Dan rahmat serta kesejahteraan itu kepada nabi-nabi dan rasul-rasul Allah semuanya.
AAMIIN. Terimalah Wahai Tuhan serwa sekalian alam!

Wahai Allah Tuhanku!
Bawalah kami ke kolam Muhammad (Haudl Nabi),
Berilah kami minuman yang menghilangkan haus,
Memuaskan dan menyenangkan
Yang tiada akan haus kami sesudah itu untuk selama-lamanya!
Kumpulkanlah kami dalam rombongannya
Dan kami tiada menderita kerugian,
Tiada melanggar janji,
Tiada keragu-raguan,
Tiada difitnahi,
Tiada kami dimarahi,
Dan tiada sesat!

Wahai Allah Tuhanku!
Peliharakanlah kami dari segala macam fitnah dunia
Dan berilah kami taufiq kepada yang Engkau sukai dan relai!
Perbaikilah keadaanku seluruhnya
Dan tetapkanlah aku dengan kata ketetapan dalam kehidupan dunia dan diakhirat!
Janganlah Enkgau sesatkan aku,
Walaupun aku ada berbuat kezalimin!
Mahasuci Engkau Wahai Yang Mahatinggi,
Wahai Yang Mahaagung
Wahai Yang Maha Pencipta,
Wahai Yang Maha Penyayang
Wahai Yang Maha Mulia,
Wahai Yang Maha Perkasa!

Mahasucilah Allah yang mengucapkan tasbih kepada-Nya
Segala langit dengan segala sudutnya!
Mahasucilah Allah yang mengucapkan tasbih kepada-Nya
Segala lautan dengan ombak-ombaknya!
Mahasucilah Allah yang mengucapkan tasbih kepada-Nya
Segala gunung dengan warna kehijauannya!
Mahasucilah Allah yang mengucapkan tasbih kepada-Nya
Segala ikan dengan berbagai macam bahasanya!
Mahasucilah Allah yang mengucapkan tasbih kepada-Nya
Segala bintang dilangit dengan garis-garis perjalananya (burujnya)!
Mahasucilah Allah yang mengucapkan tasbih kepada-Nya
Segala kayu-kayuan dengan pokok dan buahnya!
Mahasucilah Allah yang mengucapkan tasbih kepada-Nya
Tujuh petala langit dan tujuh petala bumi
dan apa yang didalamnya dan yang diatasnya!
Mahasucilah Allah yang mengucapkan tasbih kepada-Nya
Tiap-tiap sesuatu dari segala makhluk-Nya!
Mahasuci Engkau,
Mahatinggi Engkau!
Mahasuci Engkau!

Mahasuci Engkau,
Wahai yang Hidup,
Wahai Yang Berdiri sendiri,
Wahai Yang Mahatahu,
Wahai Yang Maha Penyantun!
Mahasuci Engkau,
Tiada yang disembah, selain Engkau,
Maha Esa Engkau,
Tiada sekutu bagi Engkau!
Engkau yang menghidupkan dan yang mematikan!
Engkaulah yang hidup, yang tiada mati!
Ditangan Engkaulah
Kebajikan dan Engkau Mahakuasa
Diatas tiap-tiap sesuatu

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here